[SCIENTIST 9] Leonardo da Vinci Facts | Funny Scientist Facts For Kids

Thưởng thức việc học về Leonardo da Vinci với nhiều sự thật thú vị dành cho trẻ em. Tìm thông tin thú vị liên quan đến cuộc đời của Leonardo da Vinci, những bức tranh của ông, những phát minh, bản vẽ và nhiều điều hơn nữa. Một số người nói ông là người tài năng nhất đã từng sống, với kiến ​​thức và sự tò mò mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau. Đọc tiếp để tìm ra những gì làm cho ông ấy  là một người rất đặc biệt.Những sự thật về Leonardo da Vinci

Thưởng thức việc học về Leonardo da Vinci với nhiều sự thật thú vị dành cho trẻ em. Tìm thông tin thú vị liên quan đến cuộc đời của Leonardo da Vinci, những bức tranh của ông, những phát minh, bản vẽ và nhiều điều hơn nữa. Một số người nói ông là người tài năng nhất đã từng sống, với kiến ​​thức và sự tò mò mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau. Đọc tiếp để tìm ra những gì làm cho ông ấy  là một người rất đặc biệt.

 • Leonardo da Vinci sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 và qua đời ngày 2 tháng 5 năm 1519. Ông là người Ý.
 • Khác với một họ điển hình mà bạn có thể nghĩ đến ngày nay, “da Vinci” đơn giản chỉ có nghĩa là “của Vinci”, thị trấn Tuscan nơi ông sinh ra.
 • Ông đã sống trong thời Phục hưng, một phong trào văn hoá đã dẫn tới những sự phát triển quan trọng trong các lĩnh vực như nghệ thuật và khoa học.
 • Leonardo d Vinci có lẽ là được biết đến nhiều nhất như một họa sĩ, với các công trình huyền thoại của ông bao gồm Mona Lisa, người Vitruvian Man và Bữa tiệc cuối cùng, trong số những người khác.
 • Leonardo da Vinci không chỉ là một nghệ sĩ đáng kinh ngạc, ông là nhà sáng chế, nhà khoa học, nhà toán học, kỹ sư, nhà văn, nhạc sĩ và nhiều hơn nữa. Nói về tài năng!
 • Những bản vẽ khái niệm của ông bao gồm kế hoạch cho các nhạc cụ, máy móc chiến tranh, máy tính, thuyền và những ý tưởng khác. Nhiều kế hoạch này đã bị hạn chế bởi trình độ công nghệ vào thời điểm đó.
 • Việc bay lượn đặc biệt gây ấn tượng đến da Vinci. Ông ta nghiên cứu chuyển động bay của chim và lập kế hoạch cho những chiếc máy bay giống như những chiếc máy bay và máy bay trực thăng.
 • Nhiều máy của Leonardo da Vinci đã được xây dựng và thử nghiệm, với mức độ thành công khác nhau.
 • Ông trở thành một chuyên gia về giải phẫu cơ thể con người, nghiên cứu chi tiết và tạo ra hàng trăm bản vẽ để giúp giải thích suy nghĩ của ông.
 • Man Vitruvian là một bản vẽ của Leonardo da Vinci mô tả mối quan hệ giữa tỷ lệ của con người và hình học.
 • Da Vinci đã viết theo hướng đối diện với những gì là bình thường, có nghĩa là bạn cần một cái gương để đọc nó đúng cách.
 • Mona Lisa có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất trên thế giới. Đó là một bức chân dung nửa chiều của một người phụ nữ, cùng với thành phần, nền và các chi tiết khác, đã là chủ đề của nhiều suy đoán và thảo luận. Người ta tin rằng Leonardo da Vinci bắt đầu vẽ Mona Lisa khoảng 1503. Nó đã được trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng Louvre ở Paris trong hơn 200 năm.
 • Vào năm 1994, người sáng lập Microsoft Bill Gates đã mua các tác phẩm khoa học nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci, “Codex Leicester”. Nó có chứa các giải thích về chuyển động của nước, hóa thạch và mặt trăng trong số những thứ khác.
 • Các trích dẫn nổi tiếng của Leonardo da Vinci bao gồm: “Người nghĩ ít, nhiều sai lầm.”
 • “Phong trào sẽ chấm dứt trước khi chúng ta mệt mỏi vì có ích.”
 • “Điều gì là công bằng ở nam giới, đã qua đi, nhưng không phải như vậy trong nghệ thuật.”
 • “Vẽ dựa trên quan điểm, đó là không có gì khác hơn là một kiến ​​thức toàn diện về chức năng của mắt.”
 • “Văn hóa tốt được sinh ra từ một khuynh hướng tốt, và kể từ khi nguyên nhân là nhiều hơn để được đánh giá cao hơn so với thực tế, tôi thay vì sẽ ca ngợi một bố trí tốt mà không có văn hóa, hơn văn hóa tốt mà không có sự sắp xếp.”
 • “Tôi biết rằng nhiều người sẽ gọi công việc vô ích này.”Leonardo da Vinci Facts

Enjoy learning about Leonardo da Vinci with our range of fun facts for kids. Find interesting information related to Leonardo da Vinci’s life, his paintings, inventions, drawings and much more. Some say he was the most talented person to have lived, with knowledge and curiosity that spanned a wide range of fields. Read on to find out what made him so special.

 • Leonardo da Vinci was born on April 15, 1452 and died on May 2, 1519. He was Italian.
 • Different to a typical surname you might think of today, “da Vinci” simply means “of Vinci”, the Tuscan town where he was born.
 • He lived during the Renaissance, a cultural movement that led to important developments in areas such as art and science.
 • Leonardo d Vinci is perhaps best known as a painter, with his legendary works including the Mona Lisa, the Vitruvian Man and the Last Supper, among others.
 • Leonardo da Vinci wasn’t just an incredible artist, he was an inventor, scientist, mathematician, engineer, writer, musician and much more. Talk about talented!
 • His conceptual drawings included plans for musical instruments, war machines, calculators, boats and other ideas. Many of these plans were limited by the level of technology at the time.
 • Flight was of particular interest to da Vinci. He studied the flight of birds and created plans for flying machines that resemble hang gliders and helicopters.
 • Many of Leonardo da Vinci’s machines have since been built and tested, to varying levels of success.
 • He became an expert in the anatomy of the human body, studying it in detail and creating hundreds of drawings to help explain his thoughts.
 • The Vitruvian Man is a drawing by Leonardo da Vinci that describes the relationship between human proportions and geometry.
 • Da Vinci wrote in the opposite direction to what is normal, meaning you’d need a mirror to read it properly.
 • The Mona Lisa is perhaps the most well known painting in the world. It is a half-length portrait of a woman who, along with the composition, background and other details, has been the subject of much speculation and discussion. It is believed that Leonardo da Vinci began painting the Mona Lisa around 1503. It has been on permanent display at the Louvre Museum in Paris for over 200 years.
 • In 1994 Microsoft founder Bill Gates purchased perhaps Leonardo da Vinci’s most famous scientific writings, the ‘Codex Leicester’. It contains explanations of water movement, fossils and the moon among other things.
 • Famous Leonardo da Vinci quotes include:  “He who thinks little, errs much.”
 • “Movement will cease before we are weary of being useful.”
 • “What is fair in men, passes away, but not so in art.”
 • “Drawing is based upon perspective, which is nothing else than a thorough knowledge of the function of the eye.”
 • “Good culture is born of a good disposition; and since the cause is more to be praised than the effect, I will rather praise a good disposition without culture, than good culture without the disposition.”
 • “I know that many will call this useless work.”Leave A Reply