[SCIENTIST 7] Stephen Hawking Facts | Funny Scientist Facts For Kids

Stephen Hawking là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thời hiện đại. Mặc dù những khiếm khuyết về thể chất đầy thách thức của mình, ông đã đóng góp nhiều cho khoa học, giúp truyền bá ý tưởng của ông tới công chúng bằng việc phát hành các cuốn sách có thể tiếp cận như ‘Một lịch sử ngắn gọn về thời gian’. Đọc tiếp để biết các dữ kiện thú vị, trích dẫn và thông tin về Stephen Hawking.Những sự thật về Stephen Hawking

Stephen Hawking là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thời hiện đại. Mặc dù những khiếm khuyết về thể chất đầy thách thức của mình, ông đã đóng góp nhiều cho khoa học, giúp truyền bá ý tưởng của ông tới công chúng bằng việc phát hành các cuốn sách có thể tiếp cận như ‘Một lịch sử ngắn gọn về thời gian’. Đọc tiếp để biết các dữ kiện thú vị, trích dẫn và thông tin về Stephen Hawking.

 • Stephen Hawking là một nhà vật lý lý thuyết người Anh, ông sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942.
 • Hawking đã có nhiều đóng góp quan trọng cho các lĩnh vực vũ trụ học và trọng lượng lượng tử. Ông cũng nổi tiếng với cuốn sách bán chạy nhất của mình “Một lịch sử ngắn về thời gian”.
 • Hawking đã phát hành những cuốn sách khác nhằm giúp cho tác phẩm của ông có thể tiếp cận được với rất nhiều người, bao gồm “The Universe in a Nutshell”, “Một cuốn lịch sử ngắn gọn về thời gian” và ‘Khoá bí mật của George về Vũ trụ’, cuốn sách dành cho trẻ em với sự tập trung mạnh vào khoa học.
 • Hawking đã làm việc rất nhiều về chủ đề của các hố đen, cung cấp các lý thuyết cho hành vi của chúng, bao gồm cả ý tưởng rằng chúng phát ra bức xạ.
 • Hawking chịu đựng chứng xơ cứng động mạch bên trong, một loại bệnh thần kinh vận động khiến anh ta gần như bị tê liệt hoàn toàn.
 • Một số giải thưởng Hawking đã nhận được cho công việc của ông bao gồm Huy chương Albert Einstein năm 1979, Bộ Tư lệnh Đế chế Anh (Tư lệnh) năm 1982 và Giải Wolf năm 1988 về Vật lý.
 • Các trích dẫn nổi tiếng của Stephen Hawking bao gồm: “Phải có điều đặc biệt về các điều kiện biên của vũ trụ và điều gì có thể đặc biệt hơn là không có ranh giới?”
 • “Tôi không tin rằng lý thuyết cuối cùng sẽ đến bằng công việc ổn định dọc theo các tuyến hiện có. Chúng ta cần cái gì mới. Chúng ta không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra hoặc khi nào chúng ta sẽ tìm ra nó bởi vì nếu chúng ta biết điều đó, chúng ta đã tìm thấy nó rồi! “
 • “Trong hàng triệu năm, loài người sống như động vật. Sau đó điều gì đó đã xảy ra đã giải phóng sức mạnh của trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng tôi học cách nói chuyện và chúng tôi học cách lắng nghe. “
 • “Thật là lãng phí thời gian để giận dữ về tình trạng tàn tật của tôi. Người ta phải tiếp tục cuộc sống và tôi đã không làm nó trở nên tồi tệ. Mọi người sẽ không có thời gian cho bạn nếu bạn luôn tức giận hoặc phàn nàn. “
 • “Tôi không nghĩ rằng con người sẽ tồn tại trong một ngàn năm tới, trừ phi chúng ta sẽ lan rộng vào không gian. Có quá nhiều tai nạn có thể rơi vào cuộc sống trên một hành tinh duy nhất. Nhưng tôi là người lạc quan. Chúng tôi sẽ tiếp cận với các ngôi sao. “Stephen Hawking Facts

Stephen Hawking is one of the most famous scientists of modern times. Despite his challenging physical impairments, he has contributed much to the world of science, helping spread his ideas to the general public with the release of accessible books such as ‘A Brief History of Time’. Read on for interesting facts, quotes and information about Stephen Hawking.

 • Stephen Hawking is a British theoretical physicist, he was born on January the 8th, 1942.
 • Hawking has made many important contributions to the fields of cosmology and quantum gravity. He is also well known for his bestselling book ‘A Brief History of Time’.
 • Helped by the success of his book ‘A Brief History of Time’, Hawking has released other books aimed at making his work accessible to a wide range of people, these include ‘The Universe in a Nutshell’, ‘A Briefer History of Time’ and ‘George’s Secret Key to the Universe’, a children’s book with a strong focus on science.
 • Hawking has worked extensively on the subject of black holes, providing theories for their behavior, including the idea that they emit radiation.
 • Hawking suffers from amyotrophic lateral sclerosis, a type of motor neuron disease that has left him almost completely paralyzed.
 • Some of the awards Hawking has received for his work include the 1979 Albert Einstein Medal, the Order of the British Empire (Commander) in 1982 and the 1988 Wolf Prize in Physics.
 • Famous Stephen Hawking quotes include: “There ought to be something very special about the boundary conditions of the universe and what can be more special than that there is no boundary?”
 • “I don’t believe that the ultimate theory will come by steady work along existing lines. We need something new. We can’t predict what that will be or when we will find it because if we knew that, we would have found it already!”
 • “For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk and we learned to listen.”
 • “It is a waste of time to be angry about my disability. One has to get on with life and I haven’t done badly. People won’t have time for you if you are always angry or complaining.”
 • “I don’t think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space. There are too many accidents that can befall life on a single planet. But I’m an optimist. We will reach out to the stars.”1 Comment

 1. ) The CRS was originally formed by a coterie of five publishing giants — Elsevier, ACS, Brill, Wiley, and Wolters Kluwer — to pressure scientist social networking site Researchgate into taking down 7 million unauthorized copies of their papers. Before Elbakyan was a pirate, she was an aspiring scientist with a knack for philosophizing and computer programming.

Leave A Reply