KHÁM PHÁ BẢN THÂN – Bài Test ” Đi Bộ Trong Khu Rừng” – Tâm Lý Học Hành Vi

10.0 Awesome
  • GREAT 10
  • User Ratings (0 Votes) 0

Những câu trả lời cho bộ câu hỏi dưới đây liên quan khá mật thiết đến những quan điểm của bạn trong cuộc sống. Hãy viết lại câu trả lời của bạn là đối chiếu ý nghĩa ở cuối video nhé.Tưởng tượng bạn đang đi vào một khu rừng rất đẹp. Mặt trời chiếu sáng nhẹ nhàng, không gian đẹp và bình yên.

BẠN ĐANG ĐI CÙNG VỚI AI?

Bạn tiếp tục đi tiếp vào rừng và bạn thấy một con vật.

CON VẬT ĐÓ LÀ GÌ?

Bạn tiến lại nó gần hơn.

CON VẬT ĐÓ ĐANG LÀM GÌ?

Bạn tiếp tục đi sâu vào khu rừng, và gặp một bãi đất rất rộng. Ở giữa có một ngôi nhà.

NGÔI NHÀ ĐÓ TRÔNG TO THẾ NÀO? NÓ CÓ HÀNG RÀO KHÔNG?

Bạn bước đến gần ngôi nhà hơn. Cửa mở , bạn vào trong và thấy một cái bàn.

HÃY TẢ CÁI BÀN ĐÓ.

Bạn xem vòng quanh ngôi nhà một lượt và đi ra cửa sau. Có một bãi cỏ và ở giữa là một mảnh vườn. Ở ngoài mảnh vườn đó, bạn tìm thấy một cái cốc.CÁI CỐC ĐÓ LÀM BẰNG GÌ?

BẠN LÀM GÌ VỚI CÁI CỐC ĐÓ?

Bạn đi đến cuối khu vườn, thấy một có một khu vực có nước.

ĐÓ LÀ GÌ? HỒ? DÒNG SÔNG? HAY MỘT VŨNG NƯỚC NHỎ?

Bạn phải vượt qua nó để về nhà.

BẠN BỊ ƯỚT THẾ NÀO?

và bây giờ là ý nghĩa câu trả lời của bạn.

Người bạn đang đi cùng là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.

Kích thước của con vật bạn gặp là một đại diện của kích thước của các vấn đề của bạn.

Nếu việc làm của con vật thể hiện xu hướng hành động của bạn khi gặp khó khăn.

Kích thước ngôi nhà của bạn là đại diện cho kích thước của tham vọng của bạn.

Nếu không có hàng rào quanh nhà, nó có nghĩa là bạn có xu hướng cởi mở hơn.

Nếu những gì bạn nhìn thấy trên bàn ăn không phải là thực phẩm, con người hay hoa, điều đó cho thấy bạn đang buồn điều gì đó.Cốc bạn tìm thấy bền như thế nào là đại diện cho mối quan hệ của bạn với người trong phần đầu của câu chuyện. Những gì bạn làm với nó là đại diện cho thái độ của bạn đối với họ.

Kích thước khu vực có nước liên quan đến kích cỡ của tình dục của bạn.

Nếu bạn trở nên ướt nhiều, điều đó cho thấy rằng tình dục quan trọng đối với bạn. Nếu không ướt, nó có thể có nghĩa là tình dục không quan trọng với bạn.

The answers to these questions indicate relevance to values that you hold in your personal lives. Write your answer and test what it means at the ending of list questions.

Let’s get to it! Picture yourself walking through a beautiful forest. The sun is out, there’s a perfect breeze. It’s just beautiful.

Who are you walking with?

As you continue on in your walk through the forest, you come across an animal.

What kind of animal is it?

You come up to the animal.

What does the animal do?

You’re walking deeper into the woods yet, and you come to a clearing. There’s a house in the middle of the clearing.

How big is it? Is it fenced in or no?

You walk up to the door of the home and it’s open a bit. You enter and see a table.Describe what’s on the table.

You finish looking around the house and leave out the back door. There’s a huge lawn and in the center is a garden. In the garden, you find a cup.

What is the cup made out of? What do you do with the cup?

As you walk to the end of the garden, you find yourself at a body of water.

What kind of body of water is it? A lake? River? Pond?

You must cross this water in order to get home.

How wet do you get?

Ready for some answers?

The person you were walking with is the most important person in your life.

The size of the animal you come across is a representation of the size of your problems.

If your action was more severe, it means you tend to be more aggressive. If it was peaceful, then more passive.

The size of your home is representative of the size of your ambition.

If there was no fence around the home, it means you tend to be more open.

If what you saw on the table wasn’t food, people, or flowers, it indicates some unhappiness.

How durable the cup you found was is representative of how strong your relationship is with the person in the first part of the story. What you do with it is representative of your attitude toward them.

The size of the body of water is related to the size of your sexual drive.

If you became very wet, it indicates that sex is important to you. If not very wet, it may mean it’s less important.

Leave A Reply