[Food 1] Apple Facts for Kids | Funny Food Facts For Kids

Táo là quả của cây táo và là một trong những cây trồng được trồng rộng rãi nhất.
Hàng triệu tấn táo được trồng hàng năm.
Có hàng ngàn giống khác nhau của táo bao gồm…Những sự thật về Táo dành cho Trẻ em

 • Táo là quả của cây táo và là một trong những cây trồng được trồng rộng rãi nhất.
 • Hàng triệu tấn táo được trồng hàng năm.
 • Có hàng ngàn giống khác nhau của táo bao gồm Fuji, Gala, Red Delicious, Golden Delicious, Pink Lady và Granny Smith.
 • Granny Smith táo có nguồn gốc ở Úc vào năm 1868 vô tình sau khi có cơ hội trồng cây bởi một phụ nữ tên là Maria Ann Smith.
 • Trong khi hầu hết táo được ăn tươi, chúng đều có các ứng dụng khác bao gồm làm nước trái cây và nấu nướng.
 • Cây Táo có nguồn gốc ở Trung Á.
 • Trung Quốc là nhà sản xuất hàng đầu của táo.
 • Táo được đưa tới Bắc Mỹ bởi những người định cư ở châu Âu.
 • Cây táo có thể dễ bị tổn thương bởi một số bệnh và sâu bệnh khác nhau. Xịt hoá chất thường được sử dụng để hạn chế thiệt hại nhưng phương pháp hữu cơ cũng phổ biến.
 • Mật ong thường được sử dụng để thụ phấn cây táo.
 • Cây táo thường nở hoa vào mùa xuân với hoa quả chín vào mùa thu.
 • Hạt táo chứa hợp chất cyanide. Cơ thể chúng ta có thể xử lý các liều nhỏ thuốc độc này, do đó bạn phải ăn một số lượng lớn hạt giống để nó có hiệu quả và ngay cả hạt giống được bao phủ trong lớp phủ bảo vệ giữ an toàn bên trong chất cyanide.
 • Một quả táo trung bình chứa khoảng 130 calo.
 • Người ta tin rằng câu nói “Một quả táo mỗi ngày để giữ cho bác sĩ đi” bắt nguồn từ xứ Wales vào thế kỷ 19. Đáng buồn là ăn táo không đảm bảo sức khoẻ nhưng chúng có giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khoẻ tiềm ẩn.
 • Bộ gen táo đã được giải mã vào năm 2010.Apple Facts for Kids

 • Apples are the fruit of apple trees and are one of the most widely grown tree fruit.
 • Millions of tonnes of apples are grown every year.
 • There are thousands of different varieties of apples including Fuji, Gala, Red Delicious, Golden Delicious, Pink Lady and Granny Smith.
 • Granny Smith apples originated in Australia in 1868 accidentally after a chance seedling by a woman named Maria Ann Smith.
 • While most apples are eaten fresh, they have other uses including juice making and cooking.
 • The apple tree originated in Central Asia.
 • China is the leading producer of apples.
 • Apples were taken to North America by European settlers.
 • Apple trees can be vulnerable to a number of different diseases and pests. Chemical sprays are often used to limit the damage but organic methods are also popular.
 • Honey bees are commonly used to pollinate apple trees.
 • Apple trees typically blossom in spring with fruit maturing in autumn.
 • Apple seeds contain a cyanide compound. Our body can handle small doses of this naturally occurring poison so you’d have to eat a huge number of seeds for it to have an effect, and even then the seeds are covered in a protective coating which keeps the cyanide compound safe inside.
 • An average apple contains around 130 calories.
 • It is believed that the saying “An apple a day keeps the doctor away” originated in Wales in the 19th century. Sadly eating apples doesn’t guarantee good health but they do have nutritional value and potential health benefits.
 • The apple genome was decoded in 2010.

Leave A Reply