[Dinosaur 17] Velociraptor | Learning English and Science for kids

Tên Velociraptor có nghĩa là ‘kẻ chộp bắt nhanh’.

Velociraptor sống trong giai đoạn cuối thời kỳ kỉ creta (khoảng 73 triệu năm trước).Sự thật về Velociraptor cho trẻ em

 

Velociraptor đóng một vai trò lớn trong phim Công viên kỉ Jura nhưng thường được thể hiện không chính xác. Thay vì là một con khủng long cỡ lớn hơn, loài Velociraptor có kích thước bằng một con gà tây. Nó cũng được cho là đã có lông vũ mà không được thể hiện trong các vai diễn.

Một Velociraptor phát triển đầy đủ có thể lên đến 2m chiều dài, cao 0.5m (1.6ft) ở hông và nặng đến 15kg (33lb).

Velociraptor được cho là đã giết con mồi của nó bằng các móng hình liềm ở chân sau của nó.

Các hóa thạch Velociraptor được biết đến đầu tiên được tìm thấy ở sa mạc Gobi Mông Cổ năm 1922.

Một trong những hóa thạch khủng long nổi tiếng nhất từng được tìm thấy có một Velociraptor ở giữa trận chiến với một Protoceratops.

Đội bóng rổ NBA có trụ sở tại Toronto, Canada, được gọi là Toronto Raptors. Cả nhóm và logo của họ đều dựa trên loài khủng long phổ biến này.Velociraptor Facts for Kids

  • The name Velociraptor means ‘swift seizer’.
  • Velociraptor lived in the late Cretaceous Period (around 73 million years ago).
  • The Velociraptor played a large role in the Jurassic Park movies but was often shown inaccurately. Rather than being a larger, human sized dinosaur, the Velociraptor was around the size of a Turkey. It is also believed to have had feathers that were not shown in the movie portrayal.
  • A fully grown Velociraptor could grow up to 2m (6.6ft) in length, 0.5m (1.6ft) in height at the hip and weigh up to 15kg (33lb).
  • The Velociraptor is thought to have killed its prey with sickle shaped claws on its rear feet.
  • The first known Velociraptor fossil was found in the Mongolian Gobi Desert in 1922.
  • One of the most famous dinosaur fossils ever found features a Velociraptor in the middle of battle with a Protoceratops.
  • The NBA basketball team based in Toronto, Canada, are known as the Toronto Raptors. Both their team name and logo are based on the popular dinosaur.

Leave A Reply