Chọn Một Chiếc Hộp Và Bạn Sẽ Biết Đâu Là Điểm Mạnh Của Mình

Tâm lý học có thể cho chúng ta biết rất nhiều về khả năng, tài năng cũng như tính cách của một người chỉ qua cách sắp xếp đồ vật của người đó. Có một lĩnh vực giải thích cho việc này: tâm lý học không gian.

Chúng tôi đã chuẩn bị một bài kiểm tra nhỏ để giúp bạn tìm ra điểm mạnh của mình. Bạn sẽ chỉ cần một phút để nhớ lại những thói quen hàng ngày mà thôi.

Psychology can tell us a lot about the abilities, talents, and character of a person from the way he arranges objects in space. There is an entire area devoted to this: psychogeometry.

We has prepared a test for you to help you to find your strong side. You will only need a minute to remember your everyday habits.

Giả sử bạn có 4 quả trứng và một cái hộp như hình. Bán sẽ đặt trứng như thế nào?

Lựa chọn A

Sức mạnh của bạn nằm ở sự sáng tạo. Bạn luôn vò đầu bứt tai vì những ý tưởng, và bạn không thể ngồi yên một chỗ quá lâu hay làm các công việc nhàm chán. Thực hiện 15 nhiệm vụ cùng lúc và là trung tâm chú ý của đồng nghiệp và người thân – đó mới chính là bạn.

Bạn có thể nhận ra bản chất của vấn đề. Bạn có thể đơn giản hóa, cắt đứt, và tạo sự hài hòa cho xung quanh bạn. Sự sáng ngời trong tính cách của bạn thu hút mọi ánh nhìn cũng như sự quan tâm và chú ý của mọi người. Trân trọng và phát triển tiềm năng của mình nhé. Thế giới cần phải nhìn thấy điều đó!

Your power is creativity. You are always bursting with ideas, and you cannot sit in one place for long or perform boring tasks. Fulfilling 15 tasks simultaneously and being the center of attention of colleagues and relatives — that’s you.

You see the very essence of things. You can simplify, cut off excess, and create harmony around yourself. The brightness of your personality attracts admiring glances and guarantees the interest and attention of various people. Appreciate and develop your strength. The world must see it!Lựa chọn B

Sức mạnh của bạn là sự logic và khả năng phân tích. Bạn là người sinh ra để tổ chức. Những giá trị vô giá đến từ sự chăm chỉ và sự kiên trì của bạn giúp tạo ra một cấu trúc hài hòa trong công việc.

Tư duy phân tích sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo hoặc là một điều hành xuất sắc. Để đạt được thành công nhanh chóng, đừng cố thu thập quá nhiềuthông tin. Chỉ cần dựa vào bộ não tuyệt vời và những suy nghĩ độc đáo của mình, bạn sẽ đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà bạn đặt ra đấy.

Your strength is logic and an analytical mind. You are a born organizer. Your priceless traits of hard work, methodicalness, and perseverance help to create a harmonious structure among a huge number of tasks.

Your analytical mindset will make you an excellent leader or executive. To achieve success quickly, stop yourself when you are trying to collect more and more information. Just rely on your amazing and unique mind, and you will achieve any goals you set.Lựa chọn C

Sức mạnh của bạn nằm ở tính linh hoạt. Bạn có thể cơ động biến hóa khi gặp khó khăn, học những điều mới mẻ và tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn. Bây giờ bạn đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp. Một cấp bậc mới đang chờ đợi ở tương lai – cả trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân cũng như các mối quan hệ với người khác.

Sự linh hoạt của bạn sẽ giúp bạn chiến thắng ở bất cứ lĩnh vực nào. Sử dụng khả năng và kỹ năng của bạn một cách khoa học, kết hợp với sự tò mò, cởi mở với những thứ mới lạ, bạn sẽ đạt đến tầng lớp của riêng mình trong giới kinh doanh.

Your strength is flexibility. You are able to maneuver between difficulties, learn new things, and grow, creating a beautiful world around you. Now you are going through a transition period. Afterward, a new level awaits — in your career, personal life, and relationships with other people.

The flexibility of your mind will allow you to be victorious anywhere. Use your abilities and methodical skills, combine them with curiosity, be open to everything new, and you will be in a class of your own in the business world.Lựa chọn D

Điểm mạnh của bạn là sự quyết tâm và tính quyết đoán. Kỹ năng lãnh đạo, khả năng phân tích nhanh tình huống và đưa ra các quyết định sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu ở bất kỳ nghề nghiệp nào. Mọi người bị thu hút bởi bạn, ngưỡng mộ khả năng tập trung và tiến về phía trước bất chấp điều gì đang chờ đợi của bạn.

Khả năng nhìn thấy những ý tưởng có lợi nhuận từ xa đi kèm với sự tự tin và khả năng quyết định nhanh chóng sẽ giúp bạn có được mọi thứ mà bạn mong muốn. Đối với bạn, điều quan trọng là phải đặt ra được các mục tiêu táo bạo và đầy tham vọng.

Your strengths are determination and decisiveness. Leadership skills and the ability to quickly analyze a situation and make decisions will help you achieve any professional goals. People are attracted to you, admiring your ability to keep the point of focus and move forward, no matter what.

The ability to see profitable ideas a mile off in combination with self-confidence and quick decision-making will allow you to get everything you desire. For you, the main thing is to set bold and ambitious goals.

Kết quả có làm bạn ngạc nhiên không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình trong mục bình luận nhé!

Did your result surprise you? Share in the comments!

Leave A Reply