[Chemistry 9] Nitrogen Facts – Science Facts For Kids

Nitơ là một yếu tố hấp dẫn với nhiều tính chất độc đáo và sử dụng liên quan đến phân bón, gây mê y khoa và thậm chí cả xe đua. Đọc các sự thật thú vị về nguyên tử nitơ, nito lỏng, nitơ oxit, axit nitric, nitroglycerin và nhiều hơn nữa.Những  sự thật về Nito

Kiểm tra những sự thật tuyệt vời về nito này và tìm hiểu thêm về khí ga chiếm hầu hết bầu không khí mà bạn hít thở.
Nitơ là một yếu tố hấp dẫn với nhiều tính chất độc đáo và sử dụng liên quan đến phân bón, gây mê y khoa và thậm chí cả xe đua. Đọc các sự thật thú vị về nguyên tử nitơ, nito lỏng, nitơ oxit, axit nitric, nitroglycerin và nhiều hơn nữa.

 • Nitơ là một nguyên tố hóa học có ký hiệu N và số nguyên tử là 7.
 • Trong điều kiện bình thường nitơ là một loại khí không màu, không mùi và không vị.
 • Nitơ chiếm khoảng 78% không khí bạn hít thở.
 • Nitơ có mặt trong tất cả các sinh vật, bao gồm cả cơ thể người và thực vật.
 • Khí Nitơ được sử dụng trong kho thực phẩm để giữ thực phẩm đóng gói hoặc hàng rời tươi. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất linh kiện điện tử, phục vụ cho mục đích công nghiệp và có nhiều ứng dụng hữu ích khác.
 • Khí Nitơ thường được sử dụng như một giải pháp thay thế cho CO2 để lưu trữ bia trong môi trường áp suất cao trong thùng. Các bong bóng nhỏ hơn mà nó tạo ra được ưa chuộng hơn đối với một số loại bia.
 • Titan, mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ, có bầu khí quyển gần như hoàn toàn bằng nitơ (trên 98%). Đây là mặt trăng duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta được biết là có bầu không khí dày đặc.
 • Nitơ ở trong trạng thái lỏng khi ở nhiệt độ rất thấp. Nitơ lỏng sôi ở 77 kelvin (-196 ° C, -321 ° F). Nó dễ dàng vận chuyển và có nhiều ứng dụng hữu ích bao gồm lưu trữ các vật phẩm ở nhiệt độ lạnh, trong lĩnh vực cryogenics (vật liệu hoạt động như thế nào ở mức nhiệt độ rất thấp), như một chất làm mát máy tính (một chất lỏng được sử dụng để ngăn ngừa quá nhiệt), loại bỏ mụn cóc và nhiều hơn nữa.
 • Bệnh giải nén (còn gọi là uốn cong) liên quan đến các bọt khí nitơ hình thành trong máu và các vùng quan trọng khác của cơ thể khi người ta giảm áp lực quá nhanh từ lặn biển. Các tình huống tương tự có thể xảy ra cho phi hành gia và những người làm việc trong máy bay không áp suất.
 • Ôxít nitơ (còn gọi là khí dễ cười hoặc bằng công thức hóa học N 2 O) được sử dụng trong các bệnh viện và phòng khám nha khoa như là một thuốc gây mê (loại bỏ hoặc giảm đau và nhận thức chung cho phẫu thuật khác nhau).
 • Ôxít nitơ cũng được sử dụng trong đua xe để tăng sức mạnh của động cơ và tốc độ xe. Khi được sử dụng cho mục đích này, nó thường được gọi là nitơ hoặc NOS.
 • Ôxít nitơ là chất gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính đáng kể. Theo trọng lượng đã gần 300 lần tác động nhiều hơn CO2.
 • Nitroglycerin là chất lỏng dùng để tạo ra chất nổ như chất nổ. Nó thường được sử dụng trong phá dỡ và xây dựng ngành công nghiệp cũng như của quân đội.
 • Axít Nitric (HNO3) là một axit mạnh thường được sử dụng trong sản xuất phân bón.
 • Amoniac (NH 3) là một hợp chất nitơ khác thường được sử dụng trong phân bón.Nitrogen Facts

Check out these amazing nitrogen facts and learn more about the gas that makes up most of the air
you breathe.
Nitrogen is a fascinating element with many unique properties and uses related to fertilizer, dynamite,
medical anesthetic and even car racing. Read interesting facts about the nitrogen atom, liquid
nitrogen, nitrous oxide, nitric acid, nitroglycerin and much more.
● Nitrogen is a chemical element with the symbol N and atomic number of 7.
● Under normal conditions nitrogen is a colorless, odorless and tasteless gas.
● Nitrogen makes up around 78% of the air you breathe.
● Nitrogen is present in all living things, including the human body and plants.
● Nitrogen gas is used in food storage to keep packaged or bulk foods fresh. It is also used in
the making of electronic parts, for industrial purposes and has many other useful applications.
● Nitrogen gas is often used as an alternative to carbon dioxide for storing beer in pressurized
kegs. The smaller bubbles it produces is preferred for some types of beer.
● Titan, the largest moon of Saturn, has an atmosphere nearly entirely made of nitrogen (over
98%). It is the only moon in our solar system known to have a dense atmosphere.
● Nitrogen is in a liquid state when at a very low temperature. Liquid nitrogen boils at 77 kelvin
(−196 °C, −321 °F). It is easily transported and has many useful applications including storing
items at cold temperatures, in the field of cryogenics (how materials behave at very low
temperatures), as a computer coolant (a fluid used to prevent overheating), removing warts
and much more.
● Decompression sickness (also known as the bends) involves nitrogen bubbles forming in the
bloodstream and other important areas of the body when people depressurize too quickly
from scuba diving. Similar situations can occur for astronauts and those working in
unpressurized aircraft.
● Nitrous oxide (also known as laughing gas or by its chemical formula N 2 O) is used in hospitals
and dental clinics as an anesthetic (removing or reducing pain and general awareness for
various surgeries).
● Nitrous oxide is also used in motor racing to increase the power of engine and speed of the
vehicle. When used for this purpose it is often referred to as nitrous or NOS.
● Nitrous oxide is a considerable greenhouse gas and air pollutant. By weight is has nearly 300
times more impact than carbon dioxide.
● Nitroglycerin is a liquid used to create explosives such as dynamite. It is often used in the
demolition and construction industries as well as by the military.
● Nitric acid (HNO 3 ) is a strong acid often used in the production of fertilizers.
● Ammonia (NH 3 ) is another nitrogen compound commonly used in fertilizersLeave A Reply