[Chemistry 11] OXYGEN FACTS – LEARNING SCIENCE FOR KIDS

Thưởng thức những sự thật về oxy thú vị này và tìm hiểu thêm về oxy liên quan đến không khí chúng ta hít thở, nước, tầng ôzôn như thế nào và nhiều  điều hơn nữa. Oxy đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của con người và các sinh vật sống khác.Những sự thật về oxy

Thưởng thức những sự thật về oxy thú vị này và tìm hiểu thêm về oxy liên quan đến không khí chúng ta hít thở, nước, tầng ôzôn như thế nào và nhiều  điều hơn nữa. Oxy đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của con người và các sinh vật sống khác.
Cũng như điều quan trọng đối với y tế và điều trị y tế nó cũng giúp chúng ta đốt cháy nhiên liệu, xử lý nước và thậm chí bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím nguy hiểm nhờ lớp ozon. Đọc tiếp cho các ứng dụng khác của nó và sự kiện oxy tuyệt vời!

 • Oxy là một nguyên tố có ký hiệu hóa học O và nguyên tử số 8.
 • Oxy là một chất phản ứng rất dễ dàng tạo thành các hợp chất như oxit.
 • Dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn, hai nguyên tử oxy kết hợp tạo thành dioxygen (O2), một loại khí không màu, không vị và không mùi.
 • Oxy rất cần thiết cho cuộc sống con người, nó được tìm thấy trong không khí chúng ta thở và nước mà chúng ta uống (H20).
 • Oxy chiếm khoảng 21% không khí bạn thở. Nó cũng là yếu tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất (khoảng 47%) và là phần tử phổ biến thứ ba trong Vũ trụ (nhưng ít hơn nhiều so với hydrogen và helium, hai phổ biến nhất).
 • Một lượng oxy lớn trên trái đất được hỗ trợ bởi chu trình ôxy liên quan đến sự chuyển động của oxy giữa không khí, sinh vật và lớp vỏ trái đất. Quá trình quang hợp (một quá trình chuyển đổi cacbon điôxít thành các hợp chất hữu cơ bằng ánh sáng mặt trời) đóng một vai trò quan trọng trong chu trình này.
 • Ozone (O3) là một loại oxy có allotrope (dạng khác) kết hợp ba nguyên tử oxy lại với nhau. Trong khi Ozone ở tầng mặt là một chất gây ô nhiễm không khí, tầng ôzôn trong khí quyển phía trên Trái đất bảo vệ chúng khỏi tia tử ngoại bằng cách lọc tia UV.
 • Mặt trời có khối lượng khoảng 1% oxy.
 • Từ năm 1770 đến năm 1780, dược sĩ Thụy Điển Carl Wilhelm Scheele, linh mục Anh Joseph Priestley và nhà hoá học người Pháp Antoine Laurent Lavoisier đã nghiên cứu, ghi lại và giúp khám phá ra oxy. Cái tên oxy lần đầu tiên được sử dụng bởi Lavoisier năm 1777.
 • Liệu pháp oxy được sử dụng như một phương pháp chữa trị thông thường. Bạn có thể đã từng xem các bệnh nhân trên TV hoặc trong cuộc sống thực bằng khẩu trang oxy hoặc ống thông mũi (ống nhựa gắn với sau tai và truyền oxy qua lỗ mũi).
 • Oxy có một số ứng dụng thực tế khác như luyện kim kim loại từ quặng, xử lý nước, như một chất oxy hóa cho nhiên liệu tên lửa và một số ứng dụng công nghiệp, hóa học và khoa học khác.
 • Oxy cô đặc thúc đẩy quá trình đốt nhanh. Mặc dù vẫn cần một tia lửa hay nhiệt để bắt đầu hỏa hoạn, có oxy tập trung gần các nhiên liệu khác nhau có thể rất nguy hiểm.Oxygen Facts

Enjoy these interesting oxygen facts and learn more about how it relates to the air we breathe, water, the ozone layer and much more. Oxygen plays an essential role in the lives of humans and other living organisms.
As well as being important for health and medical treatments it also helps us burn fuels, treat water and even protects us from dangerous UV light thank to the ozone layer. Read on for its other uses and more amazing oxygen facts!

• Oxygen is an element with the chemical symbol O and atomic number 8.
• Oxygen is a very reactive element that easily forms compounds such as oxides.
• Under standard temperature and pressure conditions two oxygen atoms join to form dioxygen (O2), a colorless, tasteless and odorless gas.
• Oxygen is essential to human life, it is found in the air we breathe and the water we drink (H20).
• Oxygen makes up around 21% of the air you breathe. It is also the most common element in the Earth’s crust (around 47%) and the third most common element in the Universe (but far less than hydrogen and helium, the two most common).
• The large amount of oxygen on Earth is supported by the oxygen cycle which involves the movement of oxygen between the air, living things and the Earth’s crust. Photosynthesis (a process that converts carbon dioxide into organic compounds using sunlight) plays a major role in this cycle.

• Ozone (O3) is an allotrope (different form) of oxygen that combines three oxygen atoms together. While ground level ozone is an air pollutant, the ozone layer in the Earth’s upper atmosphere provides protection from the suns harmful rays by filtering UV light.
• The sun’s mass is made up of around 1% oxygen.
• Between 1770 and 1780, Swedish pharmacist Carl Wilhelm Scheele, British clergyman Joseph Priestley and French chemist Antoine Laurent Lavoisier researched, documented and helped discover oxygen. The name oxygen was first used by Lavoisier in 1777.
• Oxygen therapy is used as a common medical treatment. You may have seen patients on TV or in real life using an oxygen mask or nasal cannula (a plastic tube that fits behind the ears and delivers oxygen through the nostrils).
• Oxygen has a number of other practical uses such as smelting metal from ore, water treatment, as an oxidizer for rocket fuel and a number of other industrial, chemical and scientific applications.
• Concentrated oxygen promotes fast combustion. While a spark or heat is still needed to start a fire, having concentrated oxygen near various fuels can be very dangerous.Leave A Reply