[Chemistry 10] OIL FACTS – LEARNING SCIENCE FOR KIDS

Hãy khám phá những sự thật thú vị về dầu dành cho trẻ em và thưởng thức những thông tin thú vị về dầu thô, dầu thực vật, dầu tổng hợp và những thứ khác.
Đọc tiếp và tìm hiểu xem dầu đến từ đâu, nó được sử dụng cho những cái gì, ví dụ về dầu thực vật thông thường và nhiều thứ hơn nữa. 

Những sự thật về dầu dành cho trẻ em

Hãy khám phá những sự thật thú vị về dầu dành cho trẻ em và thưởng thức những thông tin thú vị về dầu thô, dầu thực vật, dầu tổng hợp và những thứ khác.
Đọc tiếp và tìm hiểu xem dầu đến từ đâu, nó được sử dụng cho những cái gì, ví dụ về dầu thực vật thông thường và nhiều thứ hơn nữa.

 • Dầu là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.
 • Trong điều kiện bình thường, dầu không trộn với nước.
 • Một chất cho phép dầu và nước để pha trộn được gọi là chất nhũ hoá, một ví dụ điển hình của chất tẩy rửa.
 • Dầu thực vật được làm từ thực vật, ví dụ như dầu hướng dương, dầu dừa, dầu ngô, dầu lạc và dầu cọ.
 • Một số loại dầu được sử dụng trong nấu ăn, chẳng hạn như dầu ôliu.
 • Dầu thô (xăng dầu) là một chất lỏng màu đen, dày được tìm thấy dưới lòng đất.
 • Dầu thô đến từ các vật liệu hữu cơ hóa thạch như thực vật và động vật.
 • Dầu có nhiều loại sử dụng và thường được sử dụng trong mỹ phẩm, thuốc, sơn, chất bôi trơn và làm nhiên liệu.
 • Dầu thô được chuyển đổi thành các nhà máy lọc dầu thành nhiều loại nhiên liệu khác nhau bao gồm xăng dầu, dầu diesel, dầu hỏa, nhiên liệu máy bay, khí hóa lỏng (LPG) và nhiều hơn nữa.
 • Nhiên liệu như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực được sử dụng để giúp động cơ điện trong máy móc và xe cộ như ô tô, xe tải và máy bay.
 • Dầu tổng hợp được tạo tạo tự nhiên được sử dụng trong những tình huống nhất định có tính chất độc đáo của chúng là thuận lợi, ví dụ dầu tổng hợp đáp ứng tốt hơn với nhiệt độ khắc nghiệt và được sử dụng làm chất bôi trơn trong động cơ phản lực của máy bay.Oil Facts for Kids

Check out our range of fun oil facts for kids and enjoy learning some interesting information about crude oil, vegetable oil, synthetic oil and others.
Read on and find out where oil comes from, what it’s used for, examples of common vegetable oils and more.

 • Oil is a liquid at room temperature.
 • Under normal circumstances, oil does not mix with water.
 • A substance that allows oil and water to mix is called an emulsifier, a good example of this is detergent.
 • Vegetable oils are made from plants, examples include sunflower oil, coconut oil, corn oil, peanut oil and palm oil.
 • Some oils are used in cooking, such as olive oil.
 • Crude oil (petroleum) is a thick, black liquid found underground.
 • Crude oil comes from fossilized organic material such as plants and animals.
 • Oil has a wide variety of uses and is often used in cosmetics, medicine, paint, lubricants and as a fuel.
 • Crude oil is converted at oil refineries into a range of different fuels including gasoline (petrol), diesel, kerosene, jet fuel, liquefied petroleum gas (LPG) and more.
 • Fuels such as gasoline, diesel and jet fuel are used to help power engines in machines and vehicles such as cars, trucks and airplanes.
 • Artificially made synthetic oils are used in certain situations where their unique properties are advantageous, for example synthetic oils respond better to extreme temperatures and are used as lubricants in the jet engines of aircraft.Leave A Reply