Browsing: VAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Vay tín dụng ngân hàng là một hình thức giúp các cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận đến nguồn vốn vay tín dụng của ngân hàng. Đó có thể là vay tín dụng theo bảng lương, theo kế hoạch kinh doanh, vay theo nhu cầu tiêu dùng, mua nhà mua xe trả góp của cá nhân và doanh nghiệp. Cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu vay tín dụng ngân hàng cần hoàn thiện các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn ngân hàng để được ngân hàng xét duyệt.