[Animals 48] VENOMOUS SNAKE l How to Teach ANIMALS for kids

Hãy xem những sự thật về rắn độc của chúng tôi và tìm hiểu một số câu chuyện nhỏ thú vị liên quan đến loài rắn độc nhất thế giới. Đọc về rắn hổ mang, rắn đuôi chuông, rắn vipe, rắn độc đen châu Phi, taipan, rắn san hô và nhiều thứ nữa. Tìm hiểu những gì làm cho những con rắn nguy hiểm và độc đáo!Sự thật về rắn độc

Những con rắn độc có những tuyến và răng đặc biệt được thiết kế để tiêm nọc độc vào con mồi của chúng.

Có khoảng 700 loài rắn độc khác nhau.

Khoảng 250 trong số này có khả năng giết chết một người với một vết cắn.

Cũng như để tấn công con mồi, rắn cũng sử dụng nọc độc tự vệ.

Cách phổ biến nhất để điều trị vết rắn cắn hiệu quả là chống nọc độc.

Rắn độc có thể chứa chất độc thần kinh tấn công hệ thần kinh.

Taipan là loài rắn lớn của Úc có nọc độc cao.

Rắn nâu Úc rất nguy hiểm và dễ bị báo động.

Rắn biển là một trong những loại độc nhất trên thế giới.

Rắn san hô rất độc nhưng thường không hung hăng, chỉ cắn như là phương án cuối cùng.

Rắn Vipe có nanh rỗng dài được sử dụng để tiêm nọc độc.

Khi rắn hổ mang bị đe doạ, chúng sẽ dựng lên và làm sẹo cổ ra lớn hơn.

Rắn hổ mang chúa là con rắn dài nhất trên thế giới với khả năng tiêm nọc độc. Chúng có thể dài đến 5,6 m (18,5 ft) chiều dài.

Rắn chuông có được tên của chúng là từ cái vòng sừng ở cuối đuôi của chúng. Con rắn làm rung động để cảnh báo hoặc đe dọa kẻ thù.

Các vết rắn cắn phổ biến nhất ở Bắc Mỹ là từ rắn chuông.

Rắn độc đen châu Phi lấy tên này vì màu đen trong miệng chúng.

Rắn độc đen châu Phi là loài rắn nhanh nhất trên thế giới.

Cầu thủ bóng rổ NBA Kobe Bryant được đặt biệt danh là ‘Black Mamba’Venomous Snake Facts

Take a look at our venomous snake facts and learn some cool trivia related to the world’s most deadly snakes. Read about the cobra, rattlesnake, viper, black mamba, taipan, coral snake and more. Find out what makes these snakes both dangerous and unique!

 

 • Venomous snakes have special glands and teeth designed to inject venom into their prey.
 • There are around 700 different species of venomous snakes.
 • Around 250 of these are capable of killing a human with one bite.
 • As well as for attacking prey, snakes also use venom in self defence.
 • The most common way to effectively treat venomous snake bites is with anti-venom.
 • Snake venom can contain neurotoxins that attack the nervous system.
 • Taipans are large Australian snakes that have high levels of venom.
 • Australian brown snakes are highly dangerous and easily alarmed.
 • Sea snakes are some of the most venomous in the world.
 • Coral snakes are highly venomous but not usually aggressive, only biting as a last resort.
 • Vipers have long, hollow fangs used to inject venom.
 • When cobras are threatened they rear up and flatten their necks to appear larger.
 • The King Cobra is the longest snake in the world with the ability to inject venom. They can grow up to 5.6 m (18.5 ft) in length.
 • Rattlesnakes get their name from the rattle at the end of their tails. The snake shakes the rattle to warn or scare away predators.
 • The most common snake bites in North America are from rattlesnakes.
 • Black mambas get their name because of the black color inside their mouth.
 • Black mambas are the fastest snake in the world.
 • NBA basketball player Kobe Bryant is nicknamed the ‘Black Mamba’Leave A Reply