[Animals 45] SPIDER l How to Teach ANIMALS for kids

Kiểm tra các sự kiện thú vị của chúng tôi dành cho trẻ em về loài nhện. Tìm hiểu về các mạng nhện, nhện đen lớn Nam Âu, nhện cắn và nhiều hơn nữa.
Cùng đọc và thưởng thức nhiều thông tin thú vị về nhện.Những sự thật thú vị về nhện.

 • Nhện là động vật thuộc lớp nhện, không phải côn trùng.
 • Các thành viên khác của họ nhện bao gồm bọ cạp, ve, con chôm chôm
 • Nhện có 8 chân trong khi côn trùng có 6 chân.
 • Nhện không có râu trong khi côn trùng có râu.
 • Nhện được tìm thấy ở mọi châu lục trên thế giới trừ Nam Cực.
 • Có khoảng 40000 loài nhện khác nhau.
 • Hầu hết các nhện làm mà chúng sử dụng để tạo ra mạng nhện và bắt mồi.
 • Các mạng lưới nhện bị bỏ rơi được gọi là cobweb.
 • Hầu hết  nhện là vô hại đối với con người, nhưng một số loài nhện, chẳng hạn như nhện đen, có thể cắn con người và tiêm nọc độc. Tử vong do nhện rất hiếm.
 • Một sự sợ hãi bất thường của nhện được gọi là ‘chứng rung nhĩ’.
 • Nhện Nam Âu  là loài nhện lớn và thường là loài nhện lông, loài lớn nhất được biết đến là giết chuột, thằn lằn và chim.
 • Hầu hết các loài nhện không đe dọa con người.
 • Các loài lớn nhất của nhện Nam Âu là Gazaath Birdeater.
 • Con nhện khổng lồ của Huntsman có sải chân khoảng 30cm (12 inch).

Fun Spider Facts for Kids

 • Spiders are arachnids, not insects.
 • Other members of the arachnid family include scorpions, mites, ticks and harvestmen. • Spiders have 8 legs while insects have 6.
 • Spiders don’t have antennae while insects do.
 • Spiders are found on every continent of the world except Antarctica.
 • There are around 40000 different species of spider.
 • Most spiders make silk which they use to create spider webs and capture prey.
 • Abandoned spider webs are called cobwebs.
 • Most spiders are harmless to humans but a few spider species, such as the black widow, can bite humans and inject venom. Deaths from spider bites are rare however.
 • An abnormal fear of spiders is called ‘arachnophobia’.
 • Tarantulas are large and often hairy spiders, the biggest species have been known to kill mice, lizards and birds.
 • Most tarantula species pose no threat to humans.
 • The largest specie of tarantula is the Goliath Birdeater.
 • Giant Huntsman spiders have leg-spans of around 30cm (12 in).

Leave A Reply