[Animals 43] SHEEP l How to Teach ANIMALS for kids

Hãy khám phá các sự thật về những con cừu dành cho trẻ em. Tìm hiểu một nhóm cừu được gọi là gì, những gì chúng ăn, có bao nhiêu con trên thế giới và nhiều hơn nữa. Hãy đọc và thưởng thức nhiều thông tin thú vị về cừu.


Những sự thật thú vị về cừu.

 • Có trên 1 tỷ con cừu trên thế giới.
 • Trung Quốc có số lượng cừu lớn nhất trên thế giới.
 • Cừu cái trưởng thành được gọi là “ewe”.
 • Cừu đực trưởng thành được biết đến như là những con “ram”.
 • Con cừu đực trưởng thành bị thiến được biết đến là cừu thiến.
 • Một nhóm cừu được biết đến như bầy, đàn hay đám đông.
 • Cừu non được gọi là “lamb”.
 • Cừu có tầm nhìn khoảng 300 độ, cho phép chúng nhìn thấy phía sau mình mà không cần phải quay đầu.
 • Cừu là động vật ăn thực vật như cỏ.
 • Hệ thống tiêu hóa của cừu có bốn buồng giúp nghiền những gì chúng ăn.
 • Con cừu thích ở gần những con khác trong một đàn chăn nuôi khiến chúng dễ dàng di chuyển tới những đồng cỏ mới.
 • Năm 1996, một con cừu tên là Dolly là động vật có vú đầu tiên được nhân bản từ một tế bào soma.
 • Chăn nuôi cừu cho một số sản phẩm nông nghiệp lớn bao gồm lông cừu và thịt.

Fun Sheep Facts for Kids

 • There are over 1 billion sheep in the world.
 • China has the largest number of sheep in the world. • Adult female sheep are known as ewes.
 • Adult male sheep are known as rams.
 • Castrated adult male sheep are known as wethers.
 • A group of sheep is known as a herd, flock or mob.
 • Young sheep are called lambs.
 • Sheep have a field of vision of around 300 degrees, allowing them to see behind themselves without having to turn their head.
 • Sheep are herbivores that eat vegetation such as grass.
 • The digestive system of sheep features four chambers which help break down what they eat.
 • Sheep like to stay close to others in a herd which makes them easier to move together to new pastures.
 • In 1996, a sheep named Dolly was the first mammal to be cloned from a somatic cell.
 • Domesticated sheep are raised for a number of agricultural products including fleece and meat.

Leave A Reply