[Animals 41] REPTILE l How to Teach ANIMALS for kids

Hãy khám phá những sự kiện thú vị về loài bò sát cho trẻ em. Tìm hiểu về bò sát , làm thế nào chúng tự bảo vệ mình, ví dụ về loài bò sát và nhiều hơn nữa. Hãy đọc và thưởng thức nhiều thông tin thú vị về loài bò sát.

Những sự thật thú vị về loài bò sát.

 • Hầu như tất cả các loài bò sát đều đẻ trứng.
 • Bò sát hít thở không khí.
 • Loài bò sát được bao phủ trong lớp vảy hoặc có một tấm phủ ngoài khung xương.
 • Hầu như tất cả các loài bò sát đều có máu lạnh.
 • Các loài bò sát đầu tiên được cho là đã tiến hóa khoảng 320 triệu năm trước.
 • Kích thước của bộ não của bò sát so với cơ thể của chúng nhỏ hơn nhiều so với các động vật có vú. • Loài bò sát sử dụng nhiều phương pháp để tự vệ khỏi những tình huống nguy hiểm như tránh, ngụy trang, tiếng rít và cắn.
 • Cá sấu châu Phi và cá sấu Mỹ thuộc loài bò sát.
 • Rùa và rùa cạn là loài bò sát.
 • Thằn lằn và rắn là loài bò sát.
 • Các loài thằn lằn và rắn có số lượng lớn nhất các loài bò sát khác nhau.
 • Thằn lằn tiền sử được tìm thấy ở New Zealand là loài bò sát

Fun Reptile Facts for Kids

 • Nearly all reptiles lay shelled eggs.
 • Reptiles breathe air.
 • Reptiles are covered in scales or have a bony external plate such as a shell.
 • Nearly all reptiles are cold blooded.
 • The first reptiles are believed to have evolved around 320 million years ago.
 • The size of reptile’s brains relative to their body is much smaller than that of mammals.
 • Reptiles use a variety of methods to defend themselves from dangerous situations, such as avoidance, camouflage, hissing and biting.
 • Crocodiles and alligators are reptiles.
 • Turtles and tortoises are reptiles.
 • Lizards and snakes are reptiles.
 • Lizard and snake species make up the largest number of different reptiles.
 • Tuataras found in New Zealand are reptiles.

Leave A Reply