[Animals 39] PLATYPUS l How to Teach ANIMALS for kids

Kiểm tra các sự thật thú vị về thú mỏ vịt dành cho trẻ em của chúng tôi. Tìm hiểu nơi mà thú mỏ vịt sống, chúng ăn gì, tại sao các nhà khoa học nghĩ rằng bản vẽ của thú mỏ vịt là một trò lừa bịp và nhiều thứ nữa.
Hãy đọc tiếp và thưởng thức thông tin thú vị về thú mỏ vịt.Những sự thật thú vị về thú mỏ vịt.

 • Thú mỏ vịt là động vật có vú bán nước có hình dáng không bình thường, có mỏ vịt, có đuôi giống như hải ly, đẻ trứng, có bộ lông rái cá và có màng ngón chân.
 • Thú mỏ vịt chỉ được tìm thấy ở phía đông Úc trong các dòng sông nhỏ trong các tiểu bang Queensland, New South Wales, Victoria và Tasmania.
 • Khi các mô tả, bản vẽ và ngay cả những mẫu vật sống của thú mỏ vịt lần đầu tiên được quay trở lại Châu Âu để nghiên cứu bởi các nhà khoa học Anh, nhiều người cho rằng động vật là một trò lừa bịp, một cơ thể của hải ly được ghép cùng với mỏ của vịt giống như một trò đùa.
 • Thú mỏ vịt và thú lông nhím là hai động vật có vú duy nhất trên thế giới được phân loại là động vật đơn huyệt, nghĩa là chúng đẻ trứng thay vì sinh con. Thú mỏ vịt cái tự nhiên đẻ 2-4 trứng, ấp trong hai tuần.
 • Cựa mắt cá chân của thú mỏ vịt đực có chứa một nọc độc đủ mạnh để giết những con vật nhỏ như chó. Nọc độc không gây tử vong cho người, nhưng nó có thể gây ra đau dữ dội, đôi khi kéo dài vài tuần.
 • Chiều dài trung bình của một con thú mỏ vịt đực là 50 cm (20 inch), các con cái nhỏ hơn trung bình có chiều dài 43 cm (17 inch). Thú mỏ vịt nặng từ 1 đến 2,4 kg.
 • Loài thú này có thể sống được hơn 12 năm trong tự nhiên. Động vật ăn thịt tự nhiên của chúng bao gồm rắn, chuột cống, diều hâu, cú, đại bàng và đôi khi cá sấu.
 • Thú mỏ vịt là một tay bơi tuyệt vời, lặn dưới nước trung bình khoảng 30 giây để thức ăn thức ăn  trước khi lên trồi lên mặt nước.
 • Thú mỏ vịt nhắm mắt và tai khi ở dưới nước, vì vậy để ăn sâu, sâu bọ, và tôm nước ngọt, chúng sử dụng ý thức của chúng về điện khí hóa và đào bùn đất bùn với mỏ của chúng để phát hiện các điện trường của con mồi.
 • Thú mỏ vịt sử dụng túi đựng trong má để mang mồi trở lại bề mặt nơi ăn. Thú mỏ vịt ăn khoảng 20% ​​trọng lượng riêng trong thực phẩm mỗi ngày.
 • Thú mỏ vịt thường hoạt động về đêm, xuất hiện vào ban đêm hoặc hoàng hôn để kiếm ăn, đôi khi chúng cũng hoạt động vào những ngày u ám.
 • Thú mỏ vịt ngủ trung bình lên đến 14 giờ mỗi ngày.
 • Thú mỏ vịt bị săn bắt lấy lông cho đến đầu thế kỷ 20. Bây giờ nó là một loài được bảo vệ ở Úc.
 • Loài thú mỏ vịt là động vật tượng trưng của New South Wales (NSW).
 • Thú mỏ vịt đã được sử dụng như một linh vật cho các sự kiện quốc gia ở Úc và được trưng bày trên đồng 20 xu Úc.

Fun Platypus Facts for Kids

 • The platypus is a semi-aquatic mammal that has a very unusual appearance, it is duck-billed, has a beaver-like tail, lays eggs, has otter-like fur and webbed feet.
 • The platypus is only found in eastern Australia in small rivers and streams within the states of Queensland, New South Wales, Victoria and Tasmania. • When descriptions, drawings and even live specimens of platypus were first taken back to Europe for study by British scientists many believed the animal was a hoax, a beaver’s body sewn together with a duck’s bill as some sort of joke.
 • Platypuses and echidnas are the only two mammals in the world classed as monotremes which means that they lay eggs instead of giving birth. Females platypus lay 2 – 4 eggs, incubating them for two weeks.
 • The back foot ankle spur of a male platypus contains a venom that is powerful enough to kill small animals such as dogs. The venom is not lethal to humans, but it can cause severe pain, that sometimes lasts for weeks.
 • The average length of a male platypus is 50 cm (20 in), the smaller females average 43 cm (17 in) in length. Platypus weigh 1 to 2.4 kg.
 • Platypuses can live more than 12 years in the wild. Their natural predators include snakes, water rats, hawks, owls, eagles and sometimes crocodiles.
 • The platypus is an excellent swimmer, diving under water on average for around 30 seconds to forage for food before coming up for air.
 • Platypus close their eyes and ears when under water, so in order to feed on worms, insects, and freshwater shrimp, they use their sense of electroreception and dig up muddy river beds with their bill to detect the electric fields of prey.
 • The platypus uses pouches in its cheeks to carry prey back to the surface where it is eaten. The platypus eats about 20% of its own weight in food each day.
 • The platypus is usually nocturnal, coming out at night or twilight to feed, sometimes they are also active on overcast days.
 • The platypus sleeps on average up to 14 hours per day.
  The platypus was hunted for its fur until the early 20th century. It is now an Australian protected species.
 • The platypus is the state animal of New South Wales (NSW).
  The platypus has been used as a mascot for national events in Australia and is featured on the Australian 20 cent coin.

Leave A Reply