[Animals 37] PARROT l How to Teach ANIMALS for kids

Kiểm tra các sự thật thú vị về loài vẹt của chúng tôi dành cho trẻ em. Tìm hiểu về các loài vẹt khác nhau, những gì chúng ăn, điều gì làm cho chúng thành vật nuôi phổ biến và nhiều hơn nữa. Hãy đọc và thưởng thức nhiều thông tin thú vị về loài vẹt.Những sự thật thú vị về loài vẹt.

 • Có khoảng 372 loài vẹt khác nhau.
 • Hầu hết các loài vẹt sống ở các vùng nhiệt đới.
 • Con vẹt có mỏ cong, chân khoẻ và chân có móng vuốt.
 • Các loài vẹt thường có màu sắc rực rỡ.
 • Con vẹt được cho là một trong những loài chim thông minh nhất.
 • Một số loài được biết đến khi bắt chước tiếng nói của con người.
 • Hầu hết các loài vẹt phụ thuộc vào hạt giống như thức ăn. Những loài khác có thể ăn trái cây, mật hoa, hoa hoặc côn trùng nhỏ.
 • Các loài vẹt như chim vẹt đuôi dài Úc và vẹt xám Oxtraylia phổ biến như vật nuôi.
 • Một số loài vẹt có thể sống được trong hơn 80 năm.
 • Có 21 loài vẹt đuôi dài khác nhau.
 • Vẹt mào thường có bộ lông đen, xám hoặc trắng.
 • New Zealand là nhà của một số loài vẹt rất độc đáo bao gồm kea, kaka và kakapo.
 • Vẹt New Zealand là những con vẹt thông minh, sống trong các vùng núi cao của Đảo Nam New Zealand. Chúng là loài vẹt cao nguyên duy nhất trên thế giới và được biết đến vì tính tò mò của chúng và đôi khi những hành vi táo tợn của chúng gần những khu trượt tuyết mà chúng muốn khám phá túi xách, ăn cắp các vật nhỏ và làm hỏng xe ô tô.
 • Vẹt đêm New Zealand đang gây nguy hiểm trầm trọng cho loài vẹt không bay, vào năm 2010 chỉ có khoảng 130 con được biết đến. Chúng hoạt động ban đêm và ăn các loại hạt, quả, thực vật và phấn hoa. Vẹt đêm New Zealand cũng là loài vẹt nặng nhất thế giới.
 • Cờ của Dominica có điểm đặc trưng con vẹt Sisserou.

Fun Parrot Facts for Kids

 • There are around 372 different parrot species.
 • Most parrots live in tropical areas.
 • Parrots have curved bills (beaks), strong legs and clawed feet. • Parrots are often brightly coloured.
 • Parrots are believed to be one of the most intelligent bird species.
 • Some species are known for imitating human voices.
 • Most parrot species rely on seeds as food. Others may eat fruit, nectar, flowers or small insects.
 • Parrots such as the budgerigar (budgie) and cockatiel are popular as pets.
 • Some parrot species can live for over 80 years.
 • There are 21 different species of cockatoo.
 • Cockatoos usually have black, grey or white plumage (feathers).
 • New Zealand is home to some very unique parrots including the kea, kaka and kakapo.
 • Keas are large, intelligent parrots that live in alpine areas of New Zealand’s South Island. They are the world’s only alpine parrot and are known for their curious and sometimes cheeky behaviour near ski fields where they like to investigate bags, steal small items and damage cars.
 • Kakapos are critically endangered flightless parrots, as of 2010 only around 130 are known to exist. They are active at night (nocturnal) and feed on a range of seeds, fruit, plants and pollen. Kakapos are also the world’s heaviest parrot.
 • The flag of Dominica features the sisserou parrot.

Leave A Reply