10 Cách Giới Truyền Thông Sử Dụng Để Thao Túng Người Dân

Gần 30 năm trước, Noam Chomsky, một nhà trí thức nổi tiếng, đã viết về chiến lược thao túng mà giới truyền thông sử dụng. Hiện nay, con người có internet, Twitter, và Facebook, do đó, các phương tiện truyền thông càng có thêm nhiều cách để ảnh hưởng đến chúng ta. Thật không may, ảnh hưởng này không phải lúc nào cũng tích cực.

Chúng tôi sẽ  bật mí cho bạnvề cách mà các nhà làm truyền thông sử dụng để điều khiển suy nghĩ con người.

Almost 30 years ago, Noam Chomsky, a famous intellectual, wrote about the manipulation strategies the media uses. It’s been quite some time since then, and now we have things like the internet, Twitter, and Facebook, so the media has many more ways to influence us. Unfortunately, the influence is not always positive.

We will tell you about the methods newsmakers use to manipulate our consciousness.

Tạo sự đa dạng.

Tạo sự đa dạng là chiến lược ưa thích của giới truyền thông. Các thông tin quan trọng sẽ không được chú ý vì có quá nhiều câu chuyện nhỏ. Internet đã không hề giải quyết vấn đề này: chúng ta liên tục chuyển sự chú ý của mình đến những hình ảnh hài hước và châm biếm. Sự khác biệt duy nhất là ngày nay chúng ta ít nhất cũng có quyền lựa chọn: bạn có thể dễ dàng lọc thông tin không mong muốn để bỏ qua những thông tin không quan trọng.

Creating a diversion is the media’s favorite strategy. Important information isn’t noticed amongst a huge number of smaller stories. The internet didn’t solve this problem: we constantly switch our attention to funny pictures and jokes. The only difference is that today we at least have a choice: you can easily filter the information you want to receive to avoid unimportant information.



Phóng đại vấn đề.

Đôi khi một vấn đề tưởng tượng hoặc bị  phóng đại sẽ gây ra phản ứng rất nghiêm trọng từ xã hội. Vào năm 2016, NASA xuất bản một bài báo nói rằng nếu chiêm tinh học được khoa học hóa, các cung hoàng đạo sẽ bị thay đổi vị trí. Ví dụ, Xử Nữ sẽ trở thành Sư Tử. Cosmopolitan công bố điều này như là một phát hiện khoa học và tuyên bố rằng 80% con người sẽ bị thay đổi cung hoàng đạo. Bài báo đã lan truyền nhanh đến nỗi NASA phải công bố thu hồi bài báo này.

Sometimes an imaginary or exaggerated problem causes very serious reactions from society. In 2016, NASA published an article saying that if astrology were scientific, the zodiac signs would change their positions. For example, Virgo would become Leo. Cosmopolitan presented this as a scientific discovery and claimed that 80% of people would have to change their zodiac sign. The article spread so fast that NASA had to publish a retraction.

Chiến lược từng bước.

Để tạo thành một định kiến ​​nhất định, người ta sẽ xuất bản các tài liệu về chủ đề này một cách từ từ. Chiến lược này được sử dụng để xây dựng hình tượng của một người, một sản phẩm hay một sự kiện. Ví dụ, trong các phương tiện truyền thông của các quốc gia khác nhau, chỉ có một số thương hiệu thực phẩm nhất định được đề cập. Ví dụ dễ thấy nhất là việc sử dụng phương tiện truyền thông để phổ biến việc hút thuốc vào giữa thế kỷ 20.

In order to form a certain opinion, you can publish materials on the topic gradually. This strategy is used to form an image of a person, a product, or an event. For example, in the media of different countries, only certain food brands are mentioned. The brightest example of using the media for promotion was probably the popularization of smoking in the middle of the 20th century.

Chiến lược trì hoãn.

Để thuyết phục mọi người đưa ra những quyết định khó khăn hoặc không được ưa chuộng, giới truyền thông có thể giới thiệu đó là một ” sự đau đớn cần thiết”. Và sau đó họ nói với mọi người rằng những quyết định này cần được thực hiện vào ngày mai chứ không phải ngày hôm nay. Sự hy sinh trong tương lai sẽ dễ dàng hơn những gì bạn cần làm ngày hôm nay. Ví dụ có thể nhắc đến đó là trưng cầu dân ý độc lập hoặc chế độ độc tài ở các nước đang phát triển, dựa trên tuyên truyền và chủ nghĩa độc tài.

To convince people to make hard or unpopular decisions, the media can present them as “painful, but absolutely necessary.” And then they tell people that these decisions need to be made tomorrow, not today. Future sacrifices are easier than ones you need to make today. Examples include independence referendums or dictatorships in developing countries, based on propaganda and authoritarianism.



Tỏ ra tử tế.

Một số quảng cáo sử dụng ngôn ngữ, lập luận, ký hiệu và ngữ điệu dành cho trẻ em. Cách truyền tải như vậy làm cho mọi người ít quan trọng hơn. Các nhãn hiệu sử dụng hình thức bắt buộc, và nhằm vào cảm xúc đơn giản và tác động tới hành động của con người. Các phương tiện truyền thông có tông giọng thân thiện bởi vì nó rất hiểu chúng ta.

Some advertisements use language, arguments, symbols, and intonations for children. Such communication makes people less critical. Brands use the imperative form, and they aim for the simplest feelings and impulses. The media has a patronizing tone of voice because it definitely knows more than we do.

Cảm xúc hơn, suy nghĩ ít đi.

Tin tức và cảm xúc luôn đi cùng nhau, và điều này không có gì tốt đẹp đâu. Cảm xúc khiến bạn không nhìn nhận sự thật một cách khách quan và khách quan. Chúng chặn nhận thức hợp lý của bạn. Điều này thường dẫn đến việc sự thực bị biến đổi. Đây là lý do tại sao thuật ngữ “chiến tranh thông tin” không những không bị lãng quên mà thực ra nó còn thường xuyên được sử dụng. Và con người luôn cố gắng để tránh xa nó.

News and emotions always go together, and there is nothing good about it. Emotions don’t let you perceive facts critically and objectively. They block the rational part of your mind. This often leads to a distortion of reality. This is the reason why the term “information warfare” is not forgotten but is actually often used. Users from all over the world try to figure out how to steer clear of it.



Khiến mọi người mờ mịt về thông tin.

Các phương tiện truyền thông và chính phủ có thể thao túng xã hội nếu xã hội không hiểu biết. Điều này xảy ra do thiếu hụt về giáo dục. Chomsky nghĩ rằng việc tiếp cận thông tin rất khác nhau giữa tầng lớp thượng lưu và người bình thường. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, và thời đại kỹ thuật số cho chúng ta một cơ hội để tìm thấy bất kỳ thông tin nào chúng ta cần. Và trình độ giáo dục không thể là một yếu tố cần được nhắc đến ở đây.

The media and the government can manipulate a society if the society doesn’t understand the techniques. And this happens due to a lack of education. Chomsky thought that access to information was very different for the elite and the ordinary people. However, times have changed, and the digital era gives us a chance to find any information we need. And education level can’t be a factor here.

Khuyến khích mọi người ưa thích những các phẩm tầm thường

Các phương tiện truyền thông có sử dụng những nội dung để nói với mọi người rằng việc ngu ngốc, thô tục, và thô lỗ cũng khá là hay ho đấy. Đây là lý do tại sao có rất nhiều chương trình truyền hình, sitcom, phim dài tập, những bài báo lá cải, v.v… Chúng không chỉ dành cho mục đích giải trí mà còn để chuyển sự chú ý của con người khỏi những vấn đề thực sự nghiêm trọng.

The media is totally content to tell people that it’s cool to be stupid, vulgar, and rude. This is why we have so many TV shows, sitcoms, movies with sequels and prequels, tabloids, and so on. They are not just for recreational purposes but also for switching attention away from truly serious problems.



Khiến mọi người cảm thấy có lỗi

Mục đích của chiến lược này là làm cho mọi người tự vấn bản thân về các vấn đề nơi mình sống cũng như các vấn nạn toàn cầu. Mọi người đổ lỗi chính mình về những cuộc chiến tranh thực chất do các chính phủ chủ trương. Vào năm 2014, một bức ảnh của một cậu bé nằm giữa mộ của cha mẹ đã lan truyền. Bức ảnh được nhắc đến như một thông điệp từ vùng chiến trận. Trên thực tế, bức ảnh này là một phần của dự án thể hiện tình yêu với người thân. Tác giả của bức ảnh đã bị sốc bởi cách nó đã được sử dụng trong các phương tiện truyền thông.

The point of this strategy is to make people blame themselves for local and global problems. People blame themselves for wars that were started by governments, not them. In 2014, a photo of a boy who was lying between his parents’ graves went viral. The photo was presented as a photo from a war zone. In fact, the photo was part of a project that was dedicated to love for relatives. The author of the picture was shocked by the way it was used in the media.

Biết nhiều về mọi người hơn là hiểu bản thân

Các phương tiện truyền thông luôn cố gắng để biết tất cả về mọi người, nhưng họ thường vượt quá phận sự của mình. Năm 2005, tờ News of the World của Anh đã theo dõi những người nổi tiếng, chính trị gia, và thậm chí là thành viên của gia đình hoàng tộc. Thông tin nhận được từ cách theo đuôi ghê tởm này đã được sử dụng để viết các bài báo độc quyền và thu hút rất nhiều độc giả. Các vụ kiện từ những người nổi tiếng và người dân bình thường đã kết thúc bằng việc kết thúc đống tin tức lá cải này, bằng việc bỏ ra một số tiền đền bù khá lớn.

The media often tries to know everything about everyone, but they often cross the line. In 2005, the British tabloid News of the World was caught wiretapping celebrities, politicians, and even members of the royal family. The information that was received in this disgusting way was used to write exclusive articles that gained a lot of readers. The lawsuits from celebrities and ordinary people ended with the closing of the tabloid, which had to pay huge amounts of compensation.

Bạn suy nghĩ gì về các thông tin trên các phương tiện truyền thông cũng như các tin tức lan truyền mạnh mẽ trong mạng xã hội? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé.

What is your opinion on the information in the media and viral news in social networks? Tell us what you think.

Leave A Reply